อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ - Omkoi, Chiang mai

พื้นที่ 2,093.80 km2 คำขวัญ ดินแดนในหุบเขา ใต้ร่มเงาพระเจ้าแสนทอง ดอยม่อนจองสูงสง่า สัตว์ป่าล้วนมากมี ประเพณีหลายเผ่าพันธุ์