อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ - Hot, Chiang mai

พื้นที่ 1,430.38 km2 คำขวัญ ออบหลวงเลื่องลือชื่อ ชนยึดถือประเพณี สวนสนเขียวขจี ฮอดเป็นศรีรวมเผ่าชน