อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - Chiang Dao, Chiang mai

พื้นที่ 1,882.10 km2 คำขวัญ เชียงดาวชายแดน ถ้ำสวยดอยสูง พระสถูปเมืองงาย กำเนิดสายแม่ปิง