อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ - Mae On, Chiang mai

พื้นที่ 442.30 km2 คำขวัญ ผาตั้งธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม  รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม