อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - Mae Taeng, Chiang mai

พื้นที่ 1,362.78 km2 คำขวัญ แดนน้ำสามแม่ ล่องแพขี่ช้าง แอ่วอ่างแม่งัด กาดนัดแม่มาลัย โป่งเดือดใหญ่ล้ำค่า หมอกฟ้าห้วยน้ำดัง มนต์ขลังเมืองแกน ท่องแดนถ้ำบัวตอง