เพชรบุรี Phetchaburi

คำขวัญ เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม ดอกไม้ประจำจังหวัด: ไม่มี

ภูมิภาค ตะวันตก ตัวย่อไทย พบ ตัวย่ออังกฤษ PBI ISO TH-76 FIPS TH56 ประชากร 464,033 พื้นที่ 6,225.21 km2

ไทย
อังกฤษ
ตำบล
คำขวัญ
เขาย้อย
Khao Yoi
10
ภูเขางามถ้ำวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดำ คุณค่าล้ำโบสถ์ไม้สัก หัตถกรรมหลัก ไม้ตาลกลึง ประสานซึ้งเสียงแคนวง
เมืองเพชรบุรี
Mueang Phetchaburi
24
แก่งกระจาน
Kaeng Krachan
6
พะเนินทุ่งสูงตระหง่าน ตระการตา ทอทิพย์ ป่าดงดิบอุทยาน แก่งกระจานเขื่อนดิน
ชะอำ
Cha-am
9
ทะเลใส หาดทรายขาว เจ้าพ่อเขาใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ คนจิตใจงาม
ท่ายาง
Tha Yang
12
เกษตรคู่บ้าน ขนมหวานคู่เมือง เขาลูกช้างคู่เมือง ฟูเฟื่องหาดปึกเตียน
บ้านแหลม
Ban Laem
10
วัดเขาตะเคราศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อสัมฤทธิ์คู่บ้าน ถิ่นฐานหอยแครง สู่แหล่งเกลือดี เขียวขจีป่าชายเลน
บ้านลาด
Ban Lat
18
ละมุดหวาน น้ำตาลเด็ด ชมพู่เพชร เลิศล้ำ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์
หนองหญ้าปล้อง
Nong Ya Plong
4
พริกกะเหรี่ยงเผ็ด รสเด็ดมะละกอ เที่ยวงานข้าวห่อ ผ้าทอสามเรือน เยือนน้ำพุร้อน พักผ่อนกระดังลา งามตาอ่างแม่ประจันต์ เชื่อมสัมพันธ์กะเหรี่ยงไทยทรงดำ