ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Cha-am, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน