ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Don Khun Huai, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังยาว
ร่องระกำ
หนองเผ่าถ่าน
หัวเกาะ
ดอนขุนห้วย
ใหม่พัฒนา
วังยาว