ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Na Yang, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บ่อ
นายาง
นายาง
นายาง
เนินทราย
โคกเศรษฐี
ดอน
ไร่
นายาง