ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Nong Sala, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองศาลา
หนองศาลา
หันกัญชา
เพชรบูรณ์
บ่อไร่
สถานี
หนองกระโดก
ข่อยกลึงดุม