ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Huai Sai Nuea, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งจับญวน
ทุ่งหลวง
ทุ่งเคล็ด
บ่อหลวง
หนองขาม
พุหวาย
ไร่ดินทอง