ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Khao Yai, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตลาดใหม่
เขาไม้นวน
หนองสะเดา
ห้วยหิน
บ้านไร่เนิน
หนองจันทร์
หนองยาว
หุบกะพง
เขาโป่ง
หุบกระพงพัฒนา
หนองจันทร์พัฒนา