ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Rai Mai Phatthana, Cha-am, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ทุ่งขาม
ไร่ใหม่พัฒนา
รางจิก
หนองเขื่อน
ไร่ดง
โป่งแย้
หนองช้างเหยียบ
โป่งเก้งพัฒนา