อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี - Tha Yang, Phetchaburi

พื้นที่ 736.70 km2 คำขวัญ เกษตรคู่บ้าน ขนมหวานคู่เมือง เขาลูกช้างคู่เมือง ฟูเฟื่องหาดปึกเตียน