ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Klat Luang, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สารเห็ด
กลัดหลวง
สารเห็ด
หนองเขาอ่อน
โพรงเข้
ยางชุม
ท่ากระทุ่ม
ทุ่งโป่ง
วังมะละกอ
วังข้าวสาร
ห้วยผาก