ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Tha Yang, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่ายาง
หนองสัก
ท่ากระเทียม
ไสด้าน
หนองแฟบ
กระจิว
หนองแขม
หนองแจง
สหกรณ์