ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Ban Nai Dong, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ในดง
ชายนา
หัวเข้
ใหม่
ในดง
หนองค่าง