ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Nong Chok, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สายหนึ่ง
หนองบัว
หนองบัว
หนองเกตุ
ฝั่งห้วย
ตลาด
ดอนยี่พรม
ห้วยทบ
หนองจิก
บ่อพันงู
แคใหญ่
เตาปูน
ห้วยยาง