ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

Khao Krapuk, Tha Yang, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองโรง
หนองตาฉาว
เขากระปุก
บ่อปะหัง
หนองคอไก่
หนองเอื้อง
หนองซอ
หุบเฉลา
โป่งเกตุ
ห้วยหินเพลิง
โป่งเกตุบน
หนองโรงล่าง
เขาอ่างแก้ว
ผาน้ำหยด