ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Tha Raeng, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนเทพศักดิ์
คลองแหลม
หัวกระทุ่ม
ป่าขวาง
นาโพธิ์
วัดกุฏิ
ในพัฒนา