ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Tha Raeng Ok, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหมืองตลาดแก้ว
เมืองไทร
คลองมอญ
กลางพัฒนา