ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Bang Khun Sai, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บางขุนไทร
บางขุนไทร
บางขุนไทร
บางขุนไทร
ดอนผิงแดด
ดอนวัด
ดอนไทย
บางอินทร์
ป่าขาด
สามัคคี
ดอนหอยแครง