ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Bang Khrok, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใหม่บน
ใหม่ล่าง
บางลำภู
คุ้งกระทะ
ลัดล่าง
กระทุ่มราย
ทุ่งเฟื้อ
นาป่า
แสมชาย
แคววังใหญ่
บางหอ
คลองสวนทุ่ง