ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Bang Tabun, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากอ่าว
คุ้งใหญ่
คลองลัด
คลองขุด
ท้องคุ้ง
คลองไหหลำ
บางก้าง
บางสามแพรก