ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Bang Tabun Ok, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท้องคุ้ง
สามคลอง
ปากอ่าง
บางกั้ง
เหมืองตานิ่ม