ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Bang Kaeo, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เหมืองกลาง
นาแค
ทำเนียบ
บางแก้ว
หนองแก้ว
นาบัว
ร่องใหญ่
บางแก้ว