ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Ban Laem, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นอก
ตลาด
กลาง
ใน
ย่านซื่อ
ย่านซื่อ
ศาลเจ้าตึก
ท้องคุ้ง
ทุ่งนา
ศาลเจ้าฮุดโจว