ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Pak Thale, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนมะขามย่างเนื้อ
ปากทะเล
ปากทะเล
บางอินทร์