ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Laem Phak Bia, Ban Laem, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
พะเนิน
ดอนใน
ดอนกลาง
ดอนคดี