อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี - Nong Ya Plong, Phetchaburi

พื้นที่ 1,249.80 km2 คำขวัญ พริกกะเหรี่ยงเผ็ด รสเด็ดมะละกอ เที่ยวงานข้าวห่อ ผ้าทอสามเรือน เยือนน้ำพุร้อน พักผ่อนกระดังลา งามตาอ่างแม่ประจันต์ เชื่อมสัมพันธ์กะเหรี่ยงไทยทรงดำ