ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

Nong Ya Plong, Nong Ya Plong, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อ่างศิลา
ดงตากิต
หนองไผ่
หนองหญ้าปล้อง
จะโปรง
พุไทร
เขาบันได
หนองแก
โคกวัด
สระสี่มุม
ห้วยสาริกา