อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี - Khao Yoi, Phetchaburi

พื้นที่ 305.65 km2 คำขวัญ ภูเขางามถ้ำวิจิตร วิถีชีวิตไทยทรงดำ คุณค่าล้ำโบสถ์ไม้สัก หัตถกรรมหลัก ไม้ตาลกลึง ประสานซึ้งเสียงแคนวง