ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Bang Khem, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กล้วย
บางเค็ม
หนองบัว
บางเค็ม
กล้วยใต้
ล่าง