ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Sa Phang, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สระพัง
หนองแหน
สระพัง
หนองส้ม