ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Nong Chumphon, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เนิน
หนองชุมพลล่าง
หนองประดู่
หนองโพธิ์
หนองชุมพล
พุม่วง
ชัฎหลังเต่า