ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Nong Chumphon Nuea, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วังกะล่อม
หนองกะพ้อ
มณีเลื่อน
คีรีวงศ์
เนินรัก
อู่ตะเภา
หนองนกออก