ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Huai Tha Chang, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยท่าช้าง
น้อย
ใหญ่กาหลง
น้ำบ่อ
บ่อลวก
หนองแหน