ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Huai Rong, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยโรง
หัวถนน
กำจับ
ห้วยโรงล่าง