ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

Khao Yoi, Khao Yoi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้วยกระแทก
เขาย้อย(บน)
ห้วย
ห้วยหลวง
เขาย้อย
น้อย
บางสามแพรก