ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Khlong Krachaeng, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน