ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Chong Sakae, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกหม้อ
นาข้าวตอก
ไร่อ้อย
ช่องสะแก
สวนกล้วย
โตนดหลาย
โตนดหลาย
เจ็กสี่
พี่เลี้ยง
สำมะลา