ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Don Yang, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ถิ่นปุรา
หนองมะขาม
หนองนางจีน
หนองแจง
ดอนยาง
หัวรั้ง
หนองจิ้งจก
หนองพุทธา
บ่อกระดาน
หนองไม้เหลือง
หนองบ่อ
หนองบ่อ