ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Ton Maphrao, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาโพธิ์
หนองกะปิ
ต้นมะพร้าว
นาหลวง