ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Ton Mamuang, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วัดท่าศิริ
ไร่ตีนน้ำ
ไร่กล้วย
สะพานช้าง
โพธิ์ด้วน