ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Tha Rap, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน