ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Thong Chai, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ธงชัย
ดอนคาน
นาพระ
ทุ่งเฟื้อ
นาป่า
ขลู่ใต้
ขลู่เหนือ
ตีนบันได
โพธิ์งาม