ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Na Phan Sam, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาขลู่
นาโตนด
นาโตนด
นาเทียบ
เกาะตะโก
นาพันสาม
เกาะยายหอม
นาพรม
ดอนแตง