ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Na Wung, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คลองยาว
ไร่ตีนหงษ์
สนาม
เหนือ
นาวุ้ง
นาวุ้ง
ต้นถนน
บ่อทราย
สนามล่าง