ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Bang Chan, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วัดใหม่
หนองเป็ดน้ำ
วัดโลกา
วัดท่าขวิด
ศาลเจ้า
ไล่เบี้ย
ท่าใหญ่
หน้าท่าใหญ่
หน้าวัดปากน้ำ