ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Ban Kum, Mueang Phetchaburi, Phetchaburi

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ใต้วัดน้อย
ขุนตรา
ขุนตรา
น้ำหัก
โพธิ์
บางปลาหมอ
บางปลาหมอ
วัดกุฏิ
กุ่ม
กุ่ม
ใหม่
ใต้เหมืองใหญ่
วัดปากคลอง